تعداد مقالات: 5178

5026

نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 7-18
حامد احمدی؛ حمید پورشریفی

5027

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-13
رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار

5028

نقش مهارت های روانی بر ارتباطات بین فردی و کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 55-63
رسول نظری؛ مریم بابایی

5029

نقش مواجهه مسئله محور با آیة شاکله؛ رویکرد روششناختی

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 75-84

5030

نقش موعظه و نصیحت و گستره آن در قرآن

فصلنامه صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 13-28
سید حسن بطحایی گلپایگانی

5031

نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 142-156
سیف اله آقاجانی؛ حمیدرضا صمدی فرد؛ محمد نریمانی

5032

نقش مولفه‌های سرمایه اجتماعی در عملکرد تشکل‌های غیردولتی زیست محیطی (مورد مطالعه: استان خوزستان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 40-33
فاطمه مسعودی زاده؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحدمحمدی

5033

نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 79-97
علیرضا آقا یوسفی؛ اکرم خاربو؛ حمیدرضا حاتمی

5034

نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 81-90
شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

5035

نقش نورون‌های آینه‌ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
دوره 2، شماره 4، بهار 1395، صفحه 57-74
سجاد پارسایی؛ رسول عابدان زاده؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی

5036

نقشه یابی ارتباطی در گیاهان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 25-37
رضا عطایی؛ مجید غلامحسینی؛ ولی اله محمدی

5037

نقشه یابی دقیق QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در برنج

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 49-59
قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ عبدالمجید رضایی؛ احمد ارزانی؛ بابک ناخدا؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مؤمنی؛ گلن گرگوریو

5038

نقش هماهنگی شناختی در رابطه شناخت اجتماعی ضمنی و آشکار

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-22
پگاه نجات؛ جواد حاتمی

5039

نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 83-96
اسماعیل صدری دمیرچی؛ حمیدرضا صمدی فرد

5040

نقش هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل‌گیری رفتار حامی محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 3، بهار 1395، صفحه 12-21
صادق صالحی؛ لقمان امامقلی

5041

نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-106
سهراب امیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.35595.2083

5042

نقش هویت تیمی در وفاداری هواداران در صنعت فوتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 57-68
امین رشید لمیر؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی

5043

نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، پاییز 1393، صفحه 95-110
ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی؛ حمداله حبیبی

5044

نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 101-116
سید علی اکبر احمدی؛ حسین صفرزاده؛ محمدجواد حضوری؛ فریبا دهنوی

5045

نقش هوش هیجانی و درک احساسات محیط کار بر رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی (با رویکرد بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کننده)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 69-76
شهرام نظری؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5109

5046

نقش هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در تبیین و پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 42-31
غلامحسین جوانمرد؛ سوسن پورقهرمانی

5047

نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-84
حمید رضا قاسمی؛ ابوذر زحمتکش؛ علی فیاض؛ محبوبه مرتضوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/gaa.2019.41466.1220

5048

نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 41-52
سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ مهناز علی اکبری دهکردی

5049

نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطة ارزیابی‌های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 75-100
امید شکری؛ آرزو سیاردوست تبریزی

5050

نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 5-22
محمدعلی بشارت؛ معصومه درویشی لرد؛ علی زاهد مهر؛ مسعود غلامعلی لواسانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.