تعداد مقالات: 4960

4701

نقش آموزش بر به‌کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 69-82
حسینعلی فرهادی هیکوئی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ وحید فلاح

4702

نقش آموزش محیط‌زیستی در مدیریت زباله‌های الکترونیکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 23-34
صادق صالحی؛ زهرا همتی گویمی

4703

نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 43-49
مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی

4704

نقش انجمن‏‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستای حفاظت محیط‌زیست روستایی(مطالعه موردی: انجمن زیست محیط سبز چیا)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 83-99
سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ مرضیه طلعتی

4705

نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 23-38
علیرضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ نرگس محمدی؛ حمید افشار

4706

نقش انگیزش درونی ـ بیرونی و هدف تبحری ـ عملکردگرا در پیش‌بینی خود کارآمدی خلاق دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان‌های شهرستان رومشگان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 27-42
حمید فرامرزی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

4707

نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 11-21
احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

4708

نقش بازارچه ‏های مرزی در موازنه‏ سازی و تقارن فضای اقتصادی مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: بازارچه مرزی مریوان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 11، پاییز 1397، صفحه 94-110
حیدر لطفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2018.5261

4709

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 4 (1393)، بهار 1393، صفحه 42-54
سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی

4710

نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-104
سارا کشکر؛ مجتبی سلیمانی

4711

نقش برون‌گرایی و ویژگی‌‌های آن، جامعه‌پذیری و تعامل اجتماعی، در عملکرد بیان شفاهی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
دوره 2، شماره چهارم - پیاپی 6- بهار 1398، بهار 1398، صفحه 99-112
محمد ایمانیان؛ فاطمه همتی؛ منوچهر جعفری گهر؛ حسن سلیمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.44316.1236

4712

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 38-46
منصوره نیکو گفتار؛ محمد تقی سعیدی

4713

نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 32-45
احمد علیپور؛ علی احمدی ازغندی؛ زهرا مه آبادی

4714

نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 31-52
شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

4715

نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 9، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 55-68
سید مهدی پورباقر کردی؛ سپیده رضایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/grup.2018.4455

4716

نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 107-122
اسماعیل دولت یاری؛ حسین پور سلطانی زرندی؛ حمید قاسمی

4717

نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 7، بهار 1394، صفحه 49-54
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

4718

نقش تبلیغات رسانه‌ای بر ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 66-75
رسول آزادی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

4719

نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 85-93
سردار محمدی؛ محمد ویسی؛ کیوان رستمی

4720

نقش ترویج رسانه‌ای درحمایت مالی بانک‌ها از ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 18، زمستان 1396، صفحه 79-88
عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر

4721

نقش تصویر در تاویل متن

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، زمستان 1392، صفحه 31-46
سمیه اسدی؛ احمد گلی

4722

نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی‌جویانه

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 73-86
محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا واثقی؛ محمد رضا مصاحبی؛ زهره اسماعیلیان

4723

نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-125
اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.5127

4724

نقش تقریرهای مختلف اختیار در به‌کارگیری نظریه‌های مجازات (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397
محمد حسین زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.41423.1624

4725

نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 26-33
زرگار محمدی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ یزدان سبحانی؛ سعید حاتمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.