تعداد مقالات: 4960

4751

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 71-80
مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

4752

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد و عدالت سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-70
بهزاد ایزدی؛ عابد محمودیان

4753

نقش روحانیون اصفهان در تحولات نهضت ملّی شدن صنعت نفت (1329-1332ش/1950-1953م)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 80-92
محمد علی چلونگر؛ مهناز ملکی؛ طیبه توسلی

4754

نقش زبان در بازتاب نگرش مردسالارانه (بررسی موردی نمایشنامة‌ روزنة آبی اثر اکبر رادی)

دوفصلنامه مطالعات داستانی
دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 7-18
حسین رحمانی

4755

نقش زنان خانه‌دار در حفاظت از محیط زیست با تاکید بر مصرف بهینه آب (مورد مطالعه: شهر بیرجند)

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0
محمد علی طالبی

4756

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-54
لیلا قربانی قهفرخی؛ مرضیه کلانی نسب؛ معصومه یاراحمدی؛ فریبرز فتحی

4757

نقش سادات بیهقی در تاریخ سیاسی کشمیر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، پاییز 1394، صفحه 166-179
جمشید نوروزی؛ منیژه ربیعی

4758

نقش سادات سیفی قزوین در حکومت صفویه و دربار تیموریان هند

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، بهار 1393، صفحه 68-83
جمشید نوروزی؛ محمد عباسی

4759

نقش سبک زندگی، سرمایه‌های روانشناختی و رفتارهای خودمراقبتی در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی سالمندان دیابتی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 17-38
زیبا برقی ایرانی؛ مسلم رجبی؛ محسن ناظمی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز

4760

نقش سبک‌های تفکر و گرایش به تفکر انتقادی در آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-15

4761

نقش سبک های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی مبتلایان به آسم

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 84-96
عباس ابوالقاسمی؛ یوسف ابراهیمی اردی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه اسدی

4762

نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 41-58
هادی تقی زاده؛ محمد سعید عبدخدایی؛ حسین کارشکی

4763

نقش سبک‌های مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در رفتارهای خوردن آشفته

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 63-72
محسن کچویی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عباسعلی اله یاری

4764

نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش‌بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 7-19
رسول حشمتی؛ الهه ناصری؛ مریم پرنیان خوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2019.36158.3745

4765

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 31-42
کاوه قادری

4766

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نمونه موردی روستای عشایری قره بلاغ

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 52-60
گیتی صلاحی اصفهانی

4767

نقش سرمایه انسانی بر رابطه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 44-33
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ بحیره بلبل امیری

4768

نقش سیستم پاداش مغز در اضافه وزن و چاقی: بررسی نقش واسطه‌گری غذا خوردن هیجانی در رابطه‌ی بین حساسیت به پاداش و اضافه وزن

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 7-20
علی پاکیزه؛ مریم بهزادفر

4769

نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 59-69
فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

4770

نقش سیلیکون در فعالیت مولکولی ژن های ضداکسنده جو تحت تنش خشکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 65-76
رویا حیدری؛ رحیم حداد

4771

نقش شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس‌آپ

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، 4(بهار 1397)، بهار 1397، صفحه 93-100
سیدمحمد شبیری

4772

نقش شبکه‌های اجتماعی بر فرهنگ‌سازی ارزش‌ها و باورهای محیط‌زیستی معلمان: مطالعه موردی تلگرام

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 37-43
سید محمد شبیری

4773

نقش شیخ ابواسحاق کازرونی در گسترش اسلام در کازرون (نیمۀ دوم قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هجری)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26
اعظم رحیمی جابری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/lhst.2019.5584

4774

نقش شیوخ اورامان در تحولات سیاسی تاریخ معاصر، با تکیه بر جنگ جهانی اول

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، بهار 1396، صفحه 81-96
علیه جوانمردی؛ نصرالله پور محمدی املشی

4775

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 20-9
دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.