تعداد مقالات: 5273

4851

مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 75-86
نازیلا خطیب زنجانی؛ مژگان آگاه هریس

4852

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و حساسیت پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 67-82
مژگان آگاه هریس؛ ناهید رمضانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2019.39225.3927

4853

مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-66
رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی

4854

مقایسه ویژگی‌های عصب ‌روان‌شناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 66-74
مریم اکبری مطلق

4855

مقایسه وضعیت به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 18-26
ندا بزرگ زاده؛ سارا کشکر؛ حسین سپاسی

4856

مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 27-36
حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی

4857

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 3، بهار 1395، صفحه 26-34
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

4858

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 43-52
حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

4859

مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 89-100
حمید قاسمی؛ محمد پورکیانی؛ مهناز صباغ نوین

4860

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 115-126
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

4861

مقایسۀ پدیدۀ تکریم در متون دینی اسلام و زرتشتی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
دوره 2، شماره سوم، زمستان 1397، صفحه 81-91
آزاده شریفی مقدم؛ محمد رضا فخر روحانی؛ مریم حاجی لو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42971.1209

4862

مقایسۀ تطبیقی میان برخی اصول اخلاق حکومتی در نهضت انقلاب اسلامی با نهضت الهی پیامبر اکرم (ص)

فصلنامه دانش انقلاب اسلامی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397
حسین رحمانی

4863

مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69
جواد پارسایی؛ حسین غفاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.5002

4864

مقایسۀ شیوۀ پردازش شخصیت‏ در دو اثر «ملکوت» و «مسخ»

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، زمستان 1393، صفحه 87-102
آذر حمیدی تهرانی؛ طیبه صابری

4865

مقایسۀ عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به بدریخت انگاری بدن و اضطراب اجتماعی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 113-130
مجتبی تاشکه؛ محمد حسن دوازده امامی؛ مریم بختیاری؛ مهدی جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2018.36452.3759

4866

مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، پاییز 1395، صفحه 7-14
علیرضا پاک‌گهر

4867

مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، پاییز 1394، صفحه 43-48
ناهید سنجری فارسی‌پور؛ نجمه رشیدی؛ آرش پیشدست

4868

مقایسۀ مدل‌های توزیع بتا-دوجمله‌ای دومتغیرۀ گسسته بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیه‌ای

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، زمستان 1395، صفحه 43-54
حسین پاشا زانوسی؛ عبدالله سعادتمند

4869

مقایسۀ میزان دلبستگی به والدین و مهارگری عاطفی در نوجوانان 11 تا 18 سال با توجه به سطوح شاخص تودۀ بدنی در شهر اصفهان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 5-21
شهرزاد دامادنژاد؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

4870

مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 9، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 81-91
حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نورآئین؛ معروف خلیلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2019.5900

4871

مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 15-28
مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد

4872

مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 25-34
سید سیروان حسینی؛ سید محمد کاشف کاشف؛ میر حسن سید عامری

4873

مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌ سینوپتیک با روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مورد مطالعه: شهرستان تنکابن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 7، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 25-38
کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست؛ علی محمد پورزیدی

4874

مکانیابی بهینه توسعه مجتمع های آب درمانی در شهر سرعین

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 97-109
رضا ویسی؛ سید علی حسینی؛ دلاور معصومی؛ مریم محمدی

4875

مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی در شهر رشت

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 8، شماره 15، بهار 1396، صفحه 43-64
حسین قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ مریم محمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.