تعداد مقالات: 4959

4876

نیمرخ فعالیت‌های پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ‌گیت» با رویکرد دگرسنجی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-22
فرحناز نادربیگی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فرامرز سهیلی

4877

نیمرخ مهارت‌های روانی جودوکاران نخبه ایران: مورد کاربرد برای کشف وتوسعه استعداد(TID)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 53-60
فرشاد تجاری

4878

نمود هنـری فعـل در غـزلهای خلیفه (10 هـ.ش.)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، بهار 1395، صفحه 99-114
ابوالقاسم قوام؛ منصوره حاجی هادیان

4879

نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-8
طیبه محمدی نیا؛ منصوره دسترنج؛ سمیه نگهداری؛ نیلوفر سلیمی شورباخورلو

4880

نهادهای مردمی ایمانی و مدیریت اجتماعی محله، پژوهش موردی: اجتماعات محلی منطقه 1 تهران

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 19-32
زهره فنی؛ سید محمد رضازاده

4881

نهضت ترجمه متون علمی فلسفی تمدن اسلامی به زبان لاتینی در اروپا

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 53-61

4882

نهضت های آزادی بخش و حقوق شناخته شده آنها در نظام بین الملل

فصلنامه دانش انقلاب اسلامی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397
ابوالفضل گندمکار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/irk.2018.39576.1062

4883

نور کند در موج‌بر بلور فوتونی پرشده با سیال نوری

فصلنامه اپتوالکترونیک
دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 35-40
داود جعفری؛ مرتضی مختاری قلندری؛ مصطفی صحرائی

4884

نوسازی بوم‌شناختی و مصرف انرژی

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 124-136
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد

4885

نوع‌شناسی سازمان‌های فرهنگی مبتنی‌بر رویکرد بوم‌شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکة خزانه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، زمستان 1397، صفحه 41-56
محسن صدر؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده؛ مرضیه پیراوی ونک
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38773.3057

4886

نوع‌شناسی مدیریت دانش در حوزة تجاری‌سازی با رویکرد طیف‌سنجی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، زمستان 1397، صفحه 153-164
زیبا محمدزاده روشتی؛ علی بیرانوند؛ سعید چهره
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.37249.3612

4887

هدایت رویای کارکنان در جهت توسعة منابع انسانی سازمان‌های دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، زمستان 1396، صفحه 13-24
آرین قلی پور؛ اعتبار نقدی؛ مریم علیپوریگانه

4888

هزینه‌های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 106-93
فتح اله تاری؛ محمد شیریجیان؛ محسن مهر‌آرا؛ حسین امیری

4889

هستی‌شناسی صدرایی و حکمت زندگی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-132
علی غزالی‌فر؛ حسین هوشنگی

4890

"هستی‏ شناسی علم و ادراک" در حکمت متعالیه و دلالت‏ های آن بر تعریف علم در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فصلنامه ارزش شناسی در آموزش (فلسفه تعلیم و تربیت سابق)
دوره 1، شماره دوم، زمستان 1393، صفحه 123-134
محمد گودرزی؛ سعید بهشتی

4891

هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397
سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.41476.1625

4892

همسانه سازی پیشبر 2A11 گیاه گوجه فرنگی و بررسی بیان موقت با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 77-85
ناهید احمدی؛ حسن رهنما

4893

همسانه سازی و بیان پپتید ضدمیکروبی امیگانان پنتاهیدروکلراید (MBI226) در توتون (Nicotiana tabacum) به منظور ایجاد مقاومت به باکتری‌های بیماری‌زا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 1-13
اعظم بدر حداد؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ هدایت باقری

4894

همسانه‌سازی و بررسی پروموتر دائمی یک ژن پلی‌یوبی‌کوئیتین از گیاه نخود

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 35-45
نیلوفر پیکاری؛ کتایون زمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2019.41885.1745

4895

همسوسازی استراتژی‌های منابع انسانی و تجاری بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تابستان 1396، صفحه 130-113
علی اکبر احمدی؛ فرشته امین؛ مجتبی کاتب

4896

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-53
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی

4897

هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 11-22
حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ جهان امیری

4898

هنجاریابی پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 18-26
حسین زارع؛ مجید برادران

4899

هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 45-56
حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی

4900

هندسه ی جدید سیاسی و فرهنگی خاورمیانه تاملی بر زمینه ها و ویژگی های بیداری اسلامی

فصلنامه دانش انقلاب اسلامی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397
حسن علی یاری؛ علی باقری دولت ابادی؛ سمیه فرخی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/irk.2018.19980.1032Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.