5926.

نگاهی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی سراوان در دورة معاصر

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-144
نصرت خاتون علوی

5927.

نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو

دوره 6، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 47-66
خدابخش اسداللهی؛ قاسم مهرآور

5928.

نگاهی به تأثیر و جایگاه تغییرات آب و هوایی در سیستم بین المللی حقوق بشر، بویژه مصادیق نسل سوم

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 56-69
رامین رضایی

5929.

نگاهی به جایگاه و ماهیت حق بر محیط زیست سالم در حقوق بشر بین الملل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-35
رامین رضائی

5930.

نگاهی به ردیف رایی در غزلیّات سعدی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 59-72
مصطفی رادمرد

5931.

نگاهی به ساقی نامه ، خمریات و دیتی رمب

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 30-41
محمود کمالی

5932.

نگاهی به سبک شعری ، شعرای آذربایجانی عهد قاجاریه با اتکا به تذکرة بهجت الشعرا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 43-56
امید مجد

5933.

نگاهی به شعر کمال خجندی از چشم انداز علم بدیع

دوره 5، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 33-50
رحمان مشتاق مهر؛ آمینه فیضی

5934.

نگاهی به شعر و فروغ فرخزاد

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 87-108
محمدرضا بختیاری

5935.

نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری

دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 78-90
مسعود روحانی

5936.

نگاهی به موضوع غلو در دین؛ بررسی نمونه هایی از احادیثِ مستمسک غالیان

دوره 1، شماره 2، بهار 1396، صفحه 53-64
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ فرهاد رحمان پور

5937.

نگاهی تازه به بحث وجه فعل در زبان فارسی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0
نصرت ناصری مشهدی

5938.

نگاهی تحلیلی- تطبیقی به اساس‎الفضل قندزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 77-94
هاله اژدر نژاد؛ احمد رضا یلمه ها

5939.

نگاهی تطبیقی به اصول و سیاست‏گذاری‏های واژه ‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اینفوترم: بررسی موردی چهل واژه

دوره 2، شماره چهارم، بهار 1398، صفحه 51-68
اکرم دهقان زاده؛ محمد رضا احمدخانی؛ مریم سادات غیاثیان؛ مهدی سمایی

5940.

نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 34-52
فاروق نعمتی؛ رضا کیانی؛ علی سلیمی

5941.

نگاهی دوباره به پارادایم‏های تولید علم در آموزش از دور در جوامع مدرن و پُست‏مدرن

دوره 1، شماره دوم، زمستان 1393، صفحه 47-69
مرجان معصومی ‏فرد

5942.

نگاهی زیباشناختی به ساختار آوایی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 20-42
مسعود روحانی

5943.

نگاهی متفاوت به داستان «شیر و نخجیران» مثنوی از منظر نظریة «اقسام عقلانیت»

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0
ابوالفضل غنی زاده

5944.

نگاهی نو بر پایه محورهای ادبی به تفسیر آیه 24 سوره یوسف علیه‌السلام

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-186
پرویز رستگار جزی؛ علیرضا عزیزیان غروی

5945.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 41-48
طاهر علی محمدی؛ احمد اولیایی

5946.

نگرشی بر جایگاه و اهمیت سنت تاریخ نویسی محلی ایرانی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، بهار 1393، صفحه 5-20
جهانبخش ثواقب

5947.

نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169
احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی

5948.

نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-168
احمد نصیری محلاتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

5949.

نگرش سنایی به داستان در حدیقه و دیوان

دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 89-105
حمیدرضا قانونی

5950.

نگرش عشایر به پیامدهای اجتماعی خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن: مورد مطالعه عشایر منطقه دریلا در شهرستان گچساران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 55-68
خداعفو راشد نسب؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف‌زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.