نویسنده = حسین عیدی
تعداد مقالات: 4

1

تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 57-67
نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5090

2

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 93-103
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

3

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 139-150
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

4

شناسایی و تدوین الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 89-98
طاهره خنجری؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5436


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.