1.

تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67
نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم

2.

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 93-103
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

3.

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-150
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

4.

شناسایی و تدوین الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 89-98
طاهره خنجری؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.