نویسنده = رسول نظری
تعداد مقالات: 10

1

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

2

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 19، بهار 1397، صفحه 39-50
رسول نظری؛ فریبا رافعی

3

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

4

پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 90-100
رسول نظری؛ الهام عندلیب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.40099.1260

5

تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 7، بهار 1394، صفحه 41-48
رسول نظری؛ ارغوان نوربخشیان

6

رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 51-58
رسول نظری؛ مجید طحانی

7

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 9، پاییز 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

8

نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44
رسول نظری؛ حمید قاسمی

9

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-13
رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار

10

نقش مهارت های روانی بر ارتباطات بین فردی و کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 55-63
رسول نظری؛ مریم بابایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.