نویسنده = حمیدرضا دالوند
تعداد مقالات: 1

1

کانون های زردشتی فارس و سرانجام آنها در آغاز سدة پنجم هجری

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46
حمیدرضا دالوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.