نویسنده = شیرین زردشتیان
تعداد مقالات: 6

1

اثر سواد رسانه ای بر قابلیت‌های کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-54
شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ سعید خانمرادی

2

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3

تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهبود عملکردشغلی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 60-70
صهیب احمدی؛ شیرین زردشتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.42894.1287

4

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 43-52
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5115

5

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-62
شیرین زردشتیان؛ شهروز غایب زاده؛ سلمان جعفری؛ شمس الدین تبریزچی

6

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 15-28
سمانه الماسی؛ شیرین زردشتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5117


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.