1.

اثر تزریق داروی SCH23390 و بروموکریپتین به داخل هیپوتالاموس بر ترشح حجم شیره و اسیدیته معده در موش صحرایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 7-15
محمد توشیح؛ فاطمه شهبازی؛ مهسا قجرزاده؛ نیره واحدی مزدآبادی

2.

اثر تزریق داروهای سولپیراید و بروموکریپتین به داخل هسته شکمی میانی هیپوتالاموس بر ترشح بزاق در موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 35-43
فاطمه شهبازی

3.

اثر عوامل آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های دوپامین بر ترشح بزاق در موش صحرایی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 27-37
فاطمه شهبازی

4.

بررسی اثرات سمی نانوذرات اکسید مس بر ساختار بافتی گناد در جنس نر موش صحرایی نژاد ویستار

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 117-124
سجاد رجبی؛ فاطمه شهبازی؛ علی نوری؛ راضیه کارشناس

5.

مقایسه‌ غلظت جیوه در پر توکای سیاه (Turdus merula) و توکای باغی (Turdus philomelos) در جنگل‌های خانیکان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 63-68
کبری ایاسه؛ رسول زمانی‌احمد‌محمودی؛ فاطمه شهبازی؛ حمید سودائی‌زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.