کلیدواژه‌ها = فراترکیب
تعداد مقالات: 6

1

ارائۀ الگوی سه لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 93-107
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

2

آسیب‌شناسی پژوهش‌های داخلی در زمینة مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رویکرد فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، تابستان 1397، صفحه 83-98
حسین خنیفر؛ نقی میرزایی؛ علی پریشانی؛ علی پوربهروزان؛ حسین حنیفر

3

طراحی الگوی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-151
سید کمال خرازی؛ صهبا رضائیان

4

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 29-40
سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

5

مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، تابستان 1394، صفحه 71-91
حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار

6

مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت‌محور: یک مطالعه فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، زمستان 1397، صفحه 27-40
نیره رحمانی؛ جواد پورکریمی؛ نیکو دیالمه؛ حسین خنیفر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38817.3061


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.