کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 21

1

ارزیابی استراتژیک محیط زیست مبتنی بر روش شاخص تناسب کاربری اراضی (LSI) مطالعه موردی: منطقه یک کلان شهر تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 99-112
حسن دارابی؛ سجاد سورتیجی

2

ارزیابی سطح آگاهی و دانش شهروندان از محیط زیست (مطالعه موردی اصناف و مدیران تجاری منطقه 12 شهرداری تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 35-42
هادی ویسی؛ اردوان زرندیان

3

از باغ بهشت تا حومه نشینی : چشم‌اندازهای محیط‌زیستی در ادبیات کودکان

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 58-63
صدیقه سادات مقداری

4

آموزش مجازی محیط زیست پیش‌بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 31-42
هدی طایی؛ نجیبه شاه حسینی؛ امیر ملکی

5

برآورد میزان دانش و نگرش محیط‌زیستی و رابطه آن با عوامل سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی استان‌های همدان و کرمانشاه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 101-115
رضا موحدی؛ نسیم ایزدی؛ وحید علی آبادی

6

بررسی تأثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 10 تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 43-53
مهناز حیدری؛ محمد رضوانی؛ احمد علی پور

7

بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط‌زیست در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 63-75
هومان لیاقتی؛ محمد یزدی؛ نغمه مبرقعی دینان

8

بررسی روند آموزش محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای آموزش محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 29-40
سیدمحمد شبیری؛ آلاله قائمی؛ پونه قائمی

9

بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 60-47
روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر

10

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 79-94
ریحانه سلطانی مقدس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6069

11

تاثیرات زیستی - بیولوژیکی جدایی و تفکیک فضاهای باز شهری(نمونه موردی: شهر مشهد)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 0-0
رستم صابری فر

12

تأثیر جهانی‌شدن بر محیط زیست

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27
مهسا نوابی فرد؛ علیرضا آرش پور

13

تبیین مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 57-67
نرگس اختیاری؛ حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5090

14

تحلیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد محیط‌زیست شهری ناحیه3 منطقه 1 ‌تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 45-62
اردشیر زابلی زاده؛ ابوالفضل مشکینی؛ زهره‌ یوسف زاده؛ ناصر فتاحی

15

جهانی‌شدن و توسعه پایدار

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 64-75
محمدرضا دهشیری

16

سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 11-18
هانی حمزه کلکناری؛ محسن جمالی‌پور؛ محمد قربانی

17

شناسایی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهروندان کاشان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 101-116
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان

18

عوامل تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مدیریت خاک زراعی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 3، بهار 1395، صفحه 21-32
زهرا اطهری؛ حسن صدیقی

19

کاربرد قواعد فقهی دراستفاده از امواج الکترومغناطیس به منظور حفظ شرایط زیست محیطی جامعه

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 51-65
زهرا گواهی؛ زهرا نکویی؛ زهره اسلامی

20

کاوش در روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 17-22
علیرضا عراقیه؛ نرگس برزآبادی فراهانی؛ علی پاشایی ارزنه

21

نفوذ بیانیه استکهلم1972 در روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در حوزه حقوق بین‌الملل

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 83-100
علی رضائی؛ عسکر جلالیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.