کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
تعداد مقالات: 8

1

بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (مبتنی بر مفهوم مسؤولیت پاسخگویی) در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 71-82
ابومسلم اسدی؛ میثم جعفری پور

2

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 93-104
داوود معینیان؛ زهرا پورزمانی

3

بررسی نقش تعدیل‌کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی با استفاده از معادلات ساختاری

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-154
هدی مجبوری یزدی؛ شعبان محمدی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی

4

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 69-80
غلامرضا کردستانی؛ حسین پارسیان؛ فرشاد جمشیدی کلانتری

5

رهبری اخلاقی تسهیل‌گر تحقق حکمرانی خوبی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، زمستان 1396، صفحه 115-130
غزاله طاهری عطار؛ محمد امین نائینی؛ سوگل سادات سید صالحی؛ سیده الهه خضری

6

طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تابستان 1398، صفحه 11-28
یحیی داداش کریمی؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف‌بیگی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.44417.3478

7

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 31-42
کاوه قادری

8

نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (E-CRM) در چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 53-62
داود مودی؛ جعفر خوشبخی؛ جواد قاسمی روشناوند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.30915.1187


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.