کلیدواژگان = قانون مدنی
تعداد مقالات: 3

1

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-34
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری

2

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی علیرضا فروغی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-14

3

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد سید محمد مهدی قبولی درافشان، سید محمد هادی قبولی درافشان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-36


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.