1.

تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر نمونه موردی: شهر مشهد

پیش شماره، شماره 0، پاییز 1388، صفحه 73-93
نفیسه مرصوصی؛ محمدحسین صائبی

2.

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 51-66
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد

3.

تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 72-57
علی‌حسین صمدی؛ زهرا دهقان‌شبانی؛ عاطفه مرادی‌کوچی

4.

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

5.

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 23-36
رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

6.

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

دوره 4، پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 27-44
پری شکری فیروزجاه

7.

تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد

دوره 5، پیاپی 11، پاییز 1397، صفحه 134-153
احمد بخارایی؛ نادر صنعتی شرقی؛ شاه‌بختی رستمی؛ محمدحسن شربتیان

8.

تلفیق روش‌های سطح‌بندی کاربری فضای سبز شهری شهر اردبیل با استفاده از مدل کپلند

دوره 6، پیاپی 13، بهار 1398، صفحه 83-97


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.