کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تعداد مقالات: 8

1

تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر نمونه موردی: شهر مشهد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
پیش شماره، شماره 0، پاییز 1388، صفحه 73-93
نفیسه مرصوصی؛ محمدحسین صائبی

2

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 51-66
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6067

3

تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 72-57
علی‌حسین صمدی؛ زهرا دهقان‌شبانی؛ عاطفه مرادی‌کوچی

4

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

5

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 23-36
رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

6

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 4، پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 27-44
پری شکری فیروزجاه

7

تحلیل فضایی نشاط اجتماعی در سطح مناطق شهری مشهد

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 11، پاییز 1397، صفحه 134-153
احمد بخارایی؛ نادر صنعتی شرقی؛ شاه‌بختی رستمی؛ محمدحسن شربتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2018.5263

8

تلفیق روش‌های سطح‌بندی کاربری فضای سبز شهری شهر اردبیل با استفاده از مدل کپلند

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 6، پیاپی 13، بهار 1398، صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5833


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.