کلیدواژگان = حقوق انگلیس
تعداد مقالات: 2

1

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران/ سید ابوالقاسم نقیبی،خدیجه شیروانی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-70

2

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس محسن ایزانلو،مهسا مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 115-129


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.