کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 29

1

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 14-31
محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی

2

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 5-11
سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محدثه حسنی؛ فریده نرگسی

3

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 6، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 29-36
نیلا علمی منش؛ مریم فاضلی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5404

4

ارتباط بین رفتار اطلاع‌یابی و باورهای معرفت‌شناختی بر اساس الگوی اطلاع‌یابی ویلسون (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-80
محمدرسول خدادادی

5

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 57-68
آمنه امان زاده؛ منصور نعمان اف

6

بررسی ارتباط بین یادگیری خودراهبر و میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان گروه علوم مهندسی دوره‌های یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 35-50
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب‌السادات مصطفوی

7

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 31-44
مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

8

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 65-80
فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی

9

بررسی فهم دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه رازی از تنوع‌زیستی و عوامل مؤثر بر آن

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 39-48
امیرحسین علی بیگی؛ زهرا منتظرصاحب؛ مهنا شاهمرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5601

10

بررسی موانع توسعه بازی‌های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 49-61
رضا اندام؛ مرتضی عسگری؛ میترا سلیمی

11

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42
رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5116

12

بررسی نقش عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مطالعه غیردرسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه‌های شهر مشهد

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-40
نسیم نوبهار؛ هادی شریف مقدم

13

بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی مؤلفه‌ی راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-38
مهدی معینی کیا؛ ابراهیم آریانی

14

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال¬گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 24-36
صادق نصری؛ مسلم شاهرخی؛ مجید ابراهیم دماوندی

15

پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 21-32
بهزاد بهزادنیا؛ محمد کشتی دار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.37426.2591

16

تبیین نقش سبک‌های یادگیری و راهبرد‌های یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 52-41
سجاد قارلقی؛ امین هماینی دمیرچی؛ مظفرالدین واعظی

17

تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-73
امید رفیعی؛ مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مژگان آریانا

18

تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، تابستان 1397، صفحه 157-173
حسن قلاوندی؛ محمد حسنی؛ زهرا مرادی

19

تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه و میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 79-85
آذر آقایاری

20

رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 44-54
جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین

21

سبک‌های تصمیم‌گیری و الکسی تایمیا: مطالعه ارتباط این دو سازه در یک گروه غیربالینی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
دوره 2، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 63-78
حسین زارع؛ رقیه محمدی قره‌قوزلو

22

سبک‌های تصمیم‌گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ها در یک گروه غیر بالینی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 120-135
مجید صفاری نیا؛ رقیه محمدی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ

23

سنجش درد ذهنی: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه چندبعدی درد ذهنی (OMMP)

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 146-172
جهانگیر کرمی؛ محمد جواد بگیان؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی

24

مطالعه رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-90
جمیله شه بخش؛ ثریا ضیایی؛ مجید مصطفایی

25

مقایسه وضعیت به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 18-26
ندا بزرگ زاده؛ سارا کشکر؛ حسین سپاسی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.