کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 39

1

اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و شادکامی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 97-116
مهسا عصارزادگان؛ زهره رئیسی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2019.40538.4025

2

اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 63-81
مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی*؛ سودابه پاشایی؛ معصومه ظهیری سروری؛ جعفر میرزایی؛ مریم زارع

3

ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS)

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 64-79
زیبا برقی ایرانی؛ مجتبی بختی؛ مجمد جواد بگیان؛ شجاع کرمی

4

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 85-98
علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

5

ارتباط جهت گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 80-97
سجاد بشر پور؛ بابک وجودی؛ نسترن عطارد

6

ارتباط عامل های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 32-43
عباس ابوالقاسمی*؛ حسن صادقی؛ مریم شهری

7

ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46
زهره فنی؛ سعید نجفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/grup.2019.5643

8

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 9، شماره 18، پاییز 1397، صفحه 27-40
چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ سعدی محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/grup.2018.4453

9

الگوی تحلیل مسیر روابط بین سلامت معنوی، کیفیت زندگی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 119-134
محمد مهدی بابائی منقاری؛ علی خالق خواه

10

بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 79-94
زیبا برقی ایرانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ شاپور فولادوند

11

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 21-36
مهرداد اکبری؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

12

بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 48-67
فرشته پور محسنی کلوری؛ فینا اسلامی

13

بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 34-47
محمد اورکی؛ پوران سامی

14

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 31-42
محمد اورکی؛ مریم امیرآبادی؛ شیما حیدری

15

پیش‌بینی امید به زندگی برمبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 101-118
طاهره ثمین؛ حسین اخلاقی کوهپایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2019.38195.3857

16

پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 21-32
مهدی معینی‌کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ رقیه جبارنژاد شوطی؛ احسان عظیم پور

17

تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 41-52
حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی

18

تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص‌های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-51
محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهره اسماعیلیان اردستانی؛ اکرم احمدی

19

تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 49-60
محمود جمعه پور؛ شهرزاد طهماسبی تهرانی

20

تحلیل اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: بخش‏های طرقبه و شاندیز، شهرستان بینالود)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 11، پاییز 1397، صفحه 53-67
حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ حمیدرضا قاسمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2018.5258

21

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 49-58
غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیده لطیفی

22

جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 7-24
سمیرا جلوداری؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ بیوک تاجری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/hpj.2019.38439.3868

23

رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 75-84
ابوذر سوری؛ کیوان شعبانی مقدم؛ ربیع اله سوری

24

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-49
علیرضا آقایوسفی؛ مریم شاهنده

25

رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 57-68
نوشین پیشوا؛ اعظم بیانلو؛ حمید پورشریفی؛ طاهره یاوری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.