کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 12

1

ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت‌بدنی استان گلستان: نقش میانجی رضایت شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-88
کیوان ملانوروزی؛ زهرا رضایی؛ حسین اربابی

2

الگویی ساختاری از نقش واسطه‌ای خودتنظیمی و دانش و آگاهی در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها توسط مدیران مقطع متوسطه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 81-90
نگین برات دستجردی؛ یاسمین عابدینی

3

بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 59-70
محمدرضا ربیعی مندجین؛ سعید قلی زاده نرگسی

4

بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، بهار 1393، صفحه 51-65
سعید جعفری نیا؛ رسول درویشون نژاد

5

بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 81-88
صدیقه حیدری نژاد؛ محمد بهرامی؛ طاهره ازمشا

6

بررسی رابطه بین بهره‌وری نیروی انسانی و وظیفه مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی کشور

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 19-30
رضا جامعی؛ فایزه رضایی یمین

7

بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 50-59
مریم زارع؛ احمد علی‌پور؛ زینب شایقیان؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسنیه شهریاری؛ فاطمه امیرآبادی

8

تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-80
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی؛ علی کریمی؛ صیدمهدی ویسه

9

رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 81-91
رضا مراد صحرایی؛ نصراله عرفانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد

10

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-20
سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز

11

مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 65-76
سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری

12

مطالعه و مقایسة رویکرد اجتماع‌محور مدیریت بحران در کشورهای منتخب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 52-37Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.