کلیدواژه‌ها = Magnetic nanoparticles
تعداد مقالات: 4

1

Extraction and Preconcentration of Trace Amounts of Mercury Using Functionalized Magnetic-Nanoparticles Prior to Their Determination by UV-Vis Spectrophotometry

Biquarterly Iranian Journal of Analytical Chemistry
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 31-37
Homa Shafieekhani؛ Ali Moadelli؛ Firoozeh Aminipour
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ijac.2019.43981.1138

2

Green synthesis of nano size CoFe2O4 using Chenopodium album leaf extract for photo degradation of organic pollutants

Quarterly Journal of Iranian Chemical Communication
دوره 5، Issue 4, pp. 364-493، زمستان 2017، صفحه 429-435
Fatemeh Mostaghni؛ Ali Daneshvar؛ Majid Sakhaie

3

Nanomagnetic organic-inorganic hybrid (CuFe2O4@Si-Imid-PMo): an efficient green catalyst for the synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles

Quarterly Journal of Iranian Chemical Communication
دوره 7، Issue 3, pp. 242-351.، پاییز 2019، صفحه 271-282
Ebrahim Teymoori؛ Abolghasem Davoodnia؛ Amir Khojastehnezhad؛ Nasrinsadat Hosseininasab
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2018.41914.1468

4

بررسی ساختاری CoFe2O4 سنتز شده از عصاره گیاهی جهت کاربردهای پزشکی

فصلنامه اپتوالکترونیک
دوره 1، شماره 4، بهار 1396، صفحه 59-67
یاسمن عابد؛ فاطمه مستغنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.