کلیدواژگان = تنکابن
تعداد مقالات: 3

1

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1395
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

2

نقش محال ثلاث، به مرکزیت تنکابن، در دوره اول جنبش جنگل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، تابستان 1395، صفحه 95-106
محمد شورمیج

3

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.