1.

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-55
حسن اسدی؛ فاتح فرازیانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسینعلی یوسفی

2.

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

3.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

4.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

5.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

6.

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 93-98
غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

7.

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 79-91
حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

8.

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی

9.

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

10.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-55
اکبر فریدفتحی؛ داریوش معرفت؛ رضا طلایی

11.

نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-125
اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.