کلیدواژه‌ها = مدیران ورزشی
تعداد مقالات: 11

1

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-55
حسن اسدی؛ فاتح فرازیانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسینعلی یوسفی

2

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

3

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

4

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

5

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

6

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 93-98
غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

7

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 79-91
حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

8

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.45740.1937

9

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

10

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-55
اکبر فریدفتحی؛ داریوش معرفت؛ رضا طلایی

11

نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-125
اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.5127Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.