کلیدواژگان = دانشگاه پیام نور
تعداد مقالات: 15

1

مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1396
محمد رضا سرمدی؛ نسیم فدائی نژاد بهرامجردی

2

مطالعه میزان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با رابط‌کاربر نرم‌افزار آموزش مجازی (LMS) دانشگاه پیام نور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1395
نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائی

3

مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 33-46
محمدرضا سرمدی؛ نسیم فدائی‌نژاد بهرامجردی

4

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 11-20
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

5

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-96
ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی

6

طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 49-64
مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا

7

مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 50-57
عبدالحمید زیتونلی؛ مرتضی رضایی صوفی

8

تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های پیام نور کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 109-116
حیدر حسینی؛ همت الله بسطامی؛ زهرا فیض

9

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 73-80
طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی

10

مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط‌کاربر نرم ‌افزار آموزش مجازی(LMS) دانشگاه پیام نور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 75-84
نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائی

11

بررسی نقش مداخله‌گر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، بهار 1393، صفحه 26-50
رضا رسولی

12

بررسی و تحلیل میزان سنخیت دانشگاه پیام نور با الگوی مفهومی سازمان هولوگراف

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، زمستان 1392، صفحه 45-63
زهرا فروتنی؛ مجید ضماهنی؛ فریدون احمدی؛ امیر لعلی سرابی

13

بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 88-102
سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم

14

طراحی وتبیین مدلی برای انطباق‌پذیری سازمانهای دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تابستان 1392، صفحه 83-97
حسن الوداری؛ محمدتقی امینی؛ اسفندیار فرج‌وند

15

ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-94
آذر آقایاری؛ حبیب هنری؛ معصومه بابایی مبارکهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.