کلیدواژه‌ها = دانشگاه پیام نور
تعداد مقالات: 14

1

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 73-80
طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی

2

ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-94
آذر آقایاری؛ حبیب هنری؛ معصومه بابایی مبارکه

3

بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 88-102
سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم

4

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 11-20
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

5

بررسی نقش مداخله‌گر جو سازمانی در ارتقای نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، بهار 1393، صفحه 26-50
رضا رسولی

6

بررسی و تحلیل میزان سنخیت دانشگاه پیام نور با الگوی مفهومی سازمان هولوگراف

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، زمستان 1392، صفحه 45-63
زهرا فروتنی؛ مجید ضماهنی؛ فریدون احمدی؛ امیر لعلی سرابی

7

تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های پیام نور کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 109-116
حیدر حسینی؛ همت الله بسطامی؛ زهرا فیض

8

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-96
ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی

9

طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 49-64
مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا

10

طراحی وتبیین مدلی برای انطباق‌پذیری سازمانهای دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تابستان 1392، صفحه 83-97
حسن الوداری؛ محمدتقی امینی؛ اسفندیار فرج‌وند

11

مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 33-46
محمدرضا سرمدی؛ نسیم فدائی‌نژاد بهرامجردی

12

مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 50-57
عبدالحمید زیتونلی؛ مرتضی رضایی صوفی

13

مطالعه میزان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با رابط‌کاربر نرم‌افزار آموزش مجازی (LMS) دانشگاه پیام نور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1395
نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائی

14

مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط‌کاربر نرم ‌افزار آموزش مجازی(LMS) دانشگاه پیام نور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 75-84
نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.