1.

بررسی تطبیقی شکل‌گیری خلقت انسان از منظر قرآن کریم، علم و نقد شبهات آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-173
کیانوش نریمان؛ سیدمصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده آرانی

2.

ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26
علی محمد برنا؛ حسین اسا

3.

رابطه امور متغیّر عالم با علم ثابت خداوند در حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-115
فاطمه علیپور

4.

رابطه علم و دین از منظر استاد مطهری (با تکیه بر نظریه تبدّل انواع)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-64
میثم اکبرزاده؛ صفورا چگینی

5.

علم و ادراک حیوانات در حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-137
حمیدرضا میرزایی؛ ابراهیم سعدی

6.

مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156
نجف یزدانی؛ محمد حسین دهقانی

7.

مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69
جواد پارسایی؛ حسین غفاری

8.

واکاوی نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-34
زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.