1.

ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان‌های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 11-26
محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

2.

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 67-78
مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی

3.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

4.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29
عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی

5.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42
رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی

6.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

7.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 40-47
محمد علی قره؛ نگار قلی پور؛ زینب آنت

8.

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

9.

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-36
لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری

10.

تحلیل SWOT اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 93-103
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ سعید خانمرادی

11.

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-100
سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی

12.

تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-34
عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی

13.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 60-72
عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی

14.

تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 11-32
فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

15.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 11-27
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

16.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه‌ها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافته ها و ارائه کاربرد (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 87-98
عباس شعبانی؛ بهرام صالح نیا

17.

مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-20
ابولفضل فراهانی؛ زهرا خسروی فر

18.

مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 42-50
حسین عیدی؛ رسول آزادی؛ جواد خسروی

19.

نیاز سنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 63-74
فریبرز فتحی؛ محمد امین صیادی؛ میرحسن سید عامری

20.

نقش رسانه‌های گروهی در گرایش مردم به ورزش همگانی با تأکید بر آمادگی جسمانی (مطالعه‌ی موردی: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 71-80
مجتبی قاسمی سیانی؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی

21.

نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 89-104
ایوب اسلامی؛ احمد محمودی؛ محمد خبیری؛ سید مهدی نجفیان رضوی

22.

ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه های آینده

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 21-30
محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.