1.

اثربخشی آموزش در چگونگی مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: کارشناسان شهرداری)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 111-120
سید محمد شبیری

2.

ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای

دوره 5، شماره 3، بهار 1396، صفحه 53-73
فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ شهریار فرهمند راد

3.

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 9-24
احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

4.

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

5.

تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 25-44
فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد

6.

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

دوره 8، شماره 3، بهار 1399، صفحه 9-20
سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

7.

طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 9-23
بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری

8.

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

دوره 7، شماره 3، بهار 1398، صفحه 103-114
مرجان معصومی فرد

9.

مقایسه اثربخشی آموزش محیط‌زیست با استفاده از آموزش رسمی و غیررسمی در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-58
الهام اسماعیلی علویجه؛ لعبت زبردست؛ محمدجواد امیری؛ اسماعیل صالحی

10.

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 9-18
ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.