1.

تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت‌ها

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-68
رویا دارابی؛ سعید برزگر

2.

تأثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 39-49
ابراهیم مددی زاده؛ محمدامین اجاقی

3.

تأثیر مالکیت دولتی بر حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر اندازه مؤسسه حسابرس

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 32-41
داور محمدی؛ محمدرضا عسگری؛ ایرج میرحسینی

4.

کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل درماندگی مالی شرکت‌های دولتی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-72
سید حسام وقفی؛ رویا دارابی

5.

نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 9-20
سید جواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی

6.

واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، بهار 1396، صفحه 61-76
سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ مهدی حسن زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.