1.

اصلاحات ارضی ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن (مطالعة موردی شورش خوانین بویراحمد در منطقة کهگیلویه و بویراحمد، از زمستان 1341 تا بهار 1342)

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، زمستان 1395، صفحه 23-41
فاطمه زینلی*؛ محمدرضا علم

2.

بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی در استان فارس (مطالعه موردی؛ روستای قلات)

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-144
سید صاحب برزین؛ علی‌رضا علی صوفی

3.

مواجهة عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، زمستان 1395، صفحه 5-22
شهین* رعنایی؛ علی بیگدلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.