1.

تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 6-16
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی

2.

جایگاه آب در فرهنگ ‌و ادب عامه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0
سیدآمنه حسینی جهانگیر؛ فاطمه فخری

3.

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 20-30
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری

4.

خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 102-112
کامران ارژنگی؛ وحید مبارک

5.

کارکردهای اسطوره شناختی آب در ایران باستان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 117-126
سیما عباسی؛ مهدی صفری؛ لیلا عسگری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.