کلیدواژگان = اعیان
تعداد مقالات: 1

1

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر محمد حسن صادقی مقدم

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 55-67


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.