1.

ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، پاییز 1393، صفحه 77-94
ایوب پژوهان

2.

بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 132-145
سودابه بساک نزاد؛ نیما عارفی؛ نسرین ارشدی

3.

بررسی تغییر‌پذیری روابط علّی سرمایه اجتماعی، عزّت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران تیمی و انفرادی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-50
علی جلیلی شیشیوان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ نورعلی فرخی

4.

بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 100-88
محمد مرادی کردلر؛ جواد مصر آبادی

5.

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

دوره 4، شماره 16(1396)، بهار 1396، صفحه 9-22
محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

6.

رابطه عزت نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 92-100
مژگان سپاه منصور؛ المیرا معمار؛ معصومه آزموده

7.

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 97-108
سیروان حسینی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

8.

مقایسه سطح سلامت عمومی و عزت نفس زنان سالمند آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران و دیگران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 98-112
محمود اکرامی؛ اعظم میرحاج

9.

مقایسه هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و غیر معتاد

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 69-81
طوبی خیری؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان*

10.

نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 7-18
حامد احمدی؛ حمید پورشریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.