1.

آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-98
زهرا مصطفوی

2.

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

3.

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-96
ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی

4.

بدن مادی از دیدگاه حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

5.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22

6.

بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398
ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری

7.

تأثیرات روان شناختی باور به حرکت جوهری بر ساحت عقیدتی و شناختی روان آدمی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-158
علیرضا نادری؛ هادی وکیلی

8.

تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52
عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده

9.

تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-37
سید حسن بطحائی

10.

تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسئله حرکت جوهری

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-103
فیض الله عابدینی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

11.

رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-96
دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی

12.

مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ملاصدرا و ارتباط آن با شکل‌گیری شهر مطلوب

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 75-90
مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی

13.

مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-60

14.

نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-143
بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.