1.

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

2.

اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
شمس الله سراج؛ امیر دل زنده نژاد؛ مجید ضیایی قهنویه

3.

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

4.

بدن مادی از دیدگاه حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

5.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22

6.

بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق

7.

بررسی مقایسه‌ای نظر ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا درباره کارکرد ادراک حسی و میزان معرفت‌بخشی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-214
محمدحسین مختاری

8.

تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-18
جواد استادمحمّدی

9.

تبیین دوگانه‌انگاری مرتبه‌ای در نفس‌شناسی صدرایی و جایگاه آن در میان نظریات فلسفة ذهن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-129
مجید شمس آبادی حسینی؛ محمدکاظم فرقانی

10.

تبیین رابطه اتحادی نفس و بدن از نگاه حکیم مدرس زنوزی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-89
زینب شکیبی

11.

تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52
عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده

12.

تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-90
مهدی انشایی؛ محسن جوادی

13.

حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-142
مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

14.

دیالکتیک وجود و حضور در ساحت فلسفه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399
فاطمه گلی فروشانی؛ سهراب حقیقت قره قشلاقی

15.

ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84
فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

16.

عوامل تهذیب نفس در نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 87-96
سیدمحمدرضا حسینی

17.

فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 145-155
سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری

18.

قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-33
محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی

19.

یگانه انگاری صدرایی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-136
رضا صفری؛ حسین واله

20.

واکاوی تعارض جسمانیة الحدوث بودن نفس و خلقت ارواح قبل از ابدان

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-105
محمدصالح طیب نیا

21.

واکاوی کارکرد قوۀ خیال در معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-117
شمس الله سراج؛ حسین امین پرست

22.

وجود مطلق ملاصدرا و حل تعارض میان دو فرقۀ مشبهه و منزهه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-80
رضا رسولی شربیانی؛ مریم صمدیهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.