کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 99

1

ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 24-36
مرضیه اخلاقی

2

ارزشیابی وجودی علم حصولی در پرتو نظریة ادراک از دور ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 53-62
ابراهیم خانی؛ حسین هوشنگی

3

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

4

اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
شمس الله سراج؛ امیر دلزنده نژاد؛ مجید ضیایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.45335.1687

5

آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 91-98
زهرا مصطفوی

6

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

7

بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات معاصر غربی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398
محمد علی عباسیان چالشتری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2020.46830.1707

8

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 85-96
ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی

9

بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 11-24
محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

10

بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت‌گرایی» معاصر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 97-108
رضا رضازاده؛ پریچهر میری

11

بازسازی سیرِ سه مرحله ای مبحث علیّت در حکمت متعالیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 19-30
سیدحسن سعادت مصطفوی؛ سیدمیثم بهشتی نژاد؛ بیوک علی زاده

12

بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 115-127
مرتضی عرفانی

13

بررسی انتقادی دیدگاه فرگه در باب وجود محمولی در پرتو حکمت صدرایی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 87-100
مجید احسن؛ مسعود صادقی؛ عسکری سلیمانی امیری

14

بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 18-33
قاسم پورحسن

15

بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 75-86
زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

16

بررسی تطبیقی مسئله ذهن در اندیشه دکارت، ملاصدرا، لایبنیتس و برخی رویکردهای رایج درعلوم شناختی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 125-137
امیدرضا طاهری

17

بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-36
ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده

18

بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن سینا و توماس آکویناس

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.48574.1731

19

بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2018.4985

20

بررسی ملاک غایتمندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری های ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397
محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2018.39365.1584

21

بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 11-23
مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی

22

بررسی نقش عاطفه به عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398
زینب السادات میرشمسی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.42018.1632

23

بررسی و تحلیل مسئلۀ خلود اهل عذاب از منظر آگوستین و ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-82
زهره زمانی؛ فتحعلی اکبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2019.5015

24

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 133-146
مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی

25

بررسی و نقد نظریۀ اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن و صفت کلام خداوند با توجه به مبانی ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 121-131
محمود صیدی؛ هادی هاشمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.