1.

ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 24-36
مرضیه اخلاقی

2.

ارزشیابی وجودی علم حصولی در پرتو نظریة ادراک از دور ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-62
ابراهیم خانی؛ حسین هوشنگی

3.

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

4.

اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
شمس الله سراج؛ امیر دل زنده نژاد؛ مجید ضیایی قهنویه

5.

آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-98
زهرا مصطفوی

6.

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

7.

بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات انسان‌گرا/ عالم‌گرا

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-175
محمد علی عباسیان چالشتری

8.

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-96
ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی

9.

بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24
محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

10.

بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت‌گرایی» معاصر

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-108
رضا رضازاده؛ پریچهر میری

11.

بازسازی سیرِ سه مرحله ای مبحث علیّت در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-30
سیدحسن سعادت مصطفوی؛ سیدمیثم بهشتی نژاد؛ بیوک علی زاده

12.

بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-127
مرتضی عرفانی

13.

بررسی انتقادی دیدگاه فرگه در باب وجود محمولی در پرتو حکمت صدرایی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-100
مجید احسن؛ مسعود صادقی؛ عسکری سلیمانی امیری

14.

بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 18-33
قاسم پورحسن

15.

بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398
ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری

16.

بررسی تطبیقی «سعادت» از نظر ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-191
محمدرضا شمشیری؛ زهرا علافچیان

17.

بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 75-86
زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

18.

بررسی تطبیقی مسئله ذهن در اندیشه دکارت، ملاصدرا، لایبنیتس و برخی رویکردهای رایج درعلوم شناختی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-137
امیدرضا طاهری

19.

بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-36
ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده

20.

بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن‌سینا و توماس آکوئیناس

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-116
مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا

21.

بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق

22.

بررسی غایت‌مندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری‌های ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-20
محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها

23.

بررسی نحوه حیات برزخی و اخروی حیوانات، از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400
حسین خالقی پور؛ علی الله بداشتی

24.

بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-23
مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی

25.

بررسی نقش عاطفه به‌عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-173
زینب السادات میرشمسی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.