کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 84

1

ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 24-36
مرضیه اخلاقی

2

ارزشیابی وجودی علم حصولی در پرتو نظریة ادراک از دور ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 53-62
ابراهیم خانی؛ حسین هوشنگی

3

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

4

آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 91-98
زهرا مصطفوی

5

امکان قرائت کارکردگرایانه از نظریۀ نفس ملاصدرا بر اساس نظریۀ کارکردگرایی معاصر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 107-119
رضا صفری کندسری

6

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 85-96
ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی

7

بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 11-24
محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

8

بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت‌گرایی» معاصر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 97-108
رضا رضازاده؛ پریچهر میری

9

بازسازی سیرِ سه مرحله ای مبحث علیّت در حکمت متعالیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 19-30
سیدحسن سعادت مصطفوی؛ سیدمیثم بهشتی نژاد؛ بیوک علی زاده

10

بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 115-127
مرتضی عرفانی

11

بررسی انتقادی دیدگاه فرگه در باب وجود محمولی در پرتو حکمت صدرایی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 87-100
مجید احسن؛ مسعود صادقی؛ عسکری سلیمانی امیری

12

بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

دوفصلنامه روش شناسی مطالعات دینی
دوره 2، شماره 3، بهار 1395، صفحه 18-33
قاسم پورحسن

13

بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 75-86
زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

14

بررسی تطبیقی مسئله ذهن در اندیشه دکارت، ملاصدرا، لایبنیتس و برخی رویکردهای رایج درعلوم شناختی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 125-137
امیدرضا طاهری

15

بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-36
ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده

16

بررسی تقسیم بندی ملاصدرا پیرامون مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه های قرآنی آن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاووس روحی برندق

17

بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 11-23
مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی

18

بررسی و تحلیل ماهیت خلود اهل عذاب از منظر آگوستین و ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397
زهره زمانی؛ فتحعلی اکبری

19

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 133-146
مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی

20

بررسی و نقد نظریۀ اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن و صفت کلام خداوند با توجه به مبانی ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 121-131
محمود صیدی؛ هادی هاشمی

21

برون رفت از اشکال ربط سیال به ثابت از منظر ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 85-94

22

تأثیر آرای ابن‌عربی بر نظریة نجات فراگیر ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 65-86
محمد صادق زاهدی؛ محمد جواد شمس؛ علی صداقت

23

تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 7-18
جواد استادمحمّدی

24

تبلور انسان شناسی صدرایی در نهضت امام خمینی(ره)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 31-42
رضا رسولی شربیانی؛ محمّدصادق جمشیدی راد؛ حسن خودروان

25

تبیین جایگاه وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابن سینا و ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397
زهرا حسام محمدی؛ علی افضلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.