1.

بدن اخروی از دیدگاه صدرالمتألهین و مقایسۀ آن با دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 41-51
سید حسن بطحائی

2.

تبیین مدل رفتاری انسان در راستای خط‌مشی رفتاری بر اساس اندیشه‌های علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399
میکائیل نوروزی؛ علیرضا افضلی؛ مهدی سپهری

3.

تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105
احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری

4.

تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46
میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک

5.

تحلیلی فلسفی از مبنای انسان‌شناختی و انگیزش اخلاقی در اندیشۀ علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-108

6.

" تحلیل هستی‌شناختی نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی ره"

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-68
فاطمه سلگی

7.

تعارض میان «روایات منع از تفسیر به رأی» و «لزوم تدبّر در قرآن» از نگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 87-98
رحمت‌الله عبدالله‌زاده آرانی

8.

جایگاه مفردات راغب در واژه‌پژوهی علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 71-84
محمدتقی دیاری بیدگلی؛ ابوالفضل کاظمی

9.

چگونگی حصول مفهوم عدم از دیدگاه فیلسوفان نوصدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399
فرنگ قبادی؛ حسین هوشنگی؛ نوشین عبدی ساوجیان

10.

حقیقت ایمان از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-32

11.

خلود جهنمیان و بهشتیان از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-155
محمدهادی امین ناجی؛ علی رضا دل افکار؛ محمدولی اسدی؛ محمدکاظم میرحسینی

12.

روششناسی علامه طباطبایی در بهرهگیری از سیاق در المیزان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 66-87
فهیمه کلباسی اصفهانی؛ مصطفی میرسعید

13.

علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 95-114
محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور

14.

عملکرد فطرت به‌مثابه محرک تاریخ در فلسفۀ تاریخ علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-116
محمد هادی عاشوری؛ سید محمد کاظم علوی

15.

فلسفه متافیزیک نزد کانت و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398
علیرضا محمدزاده قبادلو؛ مسعود امید؛ محمدرضا عبدالله نژاد

16.

کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398
لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمد رضایی

17.

مفاهیم اعتباری در حکمت اشراقی و حکمت صدرایی: پژوهشی تطبیقی دربارة معقول ثانی از دیدگاه شیخ اشراق و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-24
اسداله آژیر؛ معصومه سورنی

18.

موانع معرفت حقیقی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 169-185
نرگس نظرنژاد؛ زهرا ایزی

19.

نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398
قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.