کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 34

1

از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی «کرامت» در قرآن با تکیه بر الگوی تنشی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 24-42
سید حسن سادات مصطفوی؛ حمیدرضا شعیری؛ هادی رهنما
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2013.772

2

آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 57-70
معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی

3

آواشناسی ابن جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 75-90
بهمن زندی؛ سید حسین میرتقی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2015.1933

4

بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-28
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ فایضه علی عسگری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5209

5

بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 7-24
خدیجه عامری؛ زینب‌السادات حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2016.3054

6

بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55
سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/pms.2018.4985

7

بررسی و نقد نظریه «رؤیت الهی» در تفسیر سورآبادی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-90
محمود واعظی؛ علی حسننیا؛ محمود صیدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2017.4710

8

بررسی و نقد نظریۀ اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن و صفت کلام خداوند با توجه به مبانی ملاصدرا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی
دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 121-131
محمود صیدی؛ هادی هاشمی

9

بینامتنیت کلام الهی در شعر معاصر فارسی‌زبانان غیرایرانی

فصلنامه صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
دوره 1، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 49-60
سهیلا فرهنگی

10

پژوهشی در رویکرد جامعیت مطلق قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 113-126
علی غضنفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2017.3844

11

تبیین الگوی اخلاق مدیریتی اسلام از منظر قرآن و نهج البلاغه

فصلنامه صهبای نور (پژوهش نامه دین و دانش)
دوره 1، شماره 2، بهار 1396، صفحه 29-42
عزت ملاابراهیمی

12

تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74
جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5212

13

تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 161-178
نرگس انصاری؛ اعظم شمس‌الدینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2017.3847

14

تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 4، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-42
احمد پاشازانوس؛ علیرضا نظری؛ مریم فولادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2016.2513

15

تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌گذاری قرآن کریم

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 47-62
محمدفاروق آشکار‌تیزابی؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ نسیم عربی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2016.3415

16

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس و کاهش افسردگی در قرآن وحدیث

فصلنامه روانشناسی ارزش های اخلاق اسلامی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 23-46
محمد صادق جمشیدی راد

17

رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-66
محیا پوریزدانپناه کرمانی؛ زهره اخوان مقدم

18

روح معنا ره‌آوردِ بدیع قرآن؛ مؤثر در فهم گزاره‌های دین

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 91-106
محمدحسین مهدوی‌نژاد؛ مهدی اخوت
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2015.1934

19

زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 107-126
محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2016.3418

20

زمینه های شکل گیری شایعه و راهکارهای مقابله با آن از نگاه قرآن

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 107-121

21

سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 86-100
سهیلا پیروزفر؛ فهیمه جمالی راد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2013.776

22

شناسایی آزادی و دیدگاه قرآن

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 85-106

23

شناسائی عوامل و مولفه های شهود در تصمیم گیری از دیدگاه قرآن کریم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 75-91
لطف الله فروزنده دهکردی؛ محمد محمودی میمند؛ سعید عابسی؛ مهدی حدادزاده

24

ضرورت استنباط «سبک زندگی» از قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-128
سیدرضا مودب؛ ابراهیم رضایی آدریانی

25

قرآن و آسیب شناسی استفاده از ظاهر و باطن

دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-111

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.