1.

بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی

2.

بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-127
مرتضی عرفانی

3.

بررسی انتقادی شماری از پیش فرض های معناشناختی و ادلّة نظریة «اصالت وجود»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-110
محمّد معارفی؛ محمّدکاظم فرقانی؛ محسن فیض بخش

4.

بررسی پاسخ‌های صدرالمتألهین به ناسازگاری اصالت وجود و معلولیت اشیاء

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-42
نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد

5.

بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398
سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

6.

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146
مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی

7.

تحول «حمل» در فلسفه اصالت وجود

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 65-74
محمد حسین زاده

8.

تفاوت تأویلی آیة مبارکة نور از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-83
منا فریدی خورشیدی؛ فاطمه سلیمانی

9.

تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسأله حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397
فیض الله عابدینی کردخیلی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

10.

ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26
علی محمد برنا؛ حسین اسا

11.

قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-33
محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی

12.

مبانی و راه‌حل‌های ملاصدرا در مسئلة شر

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100
معصومه عامری؛ زهره توازیانی

13.

نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-143
بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشی

14.

نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169
احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی

15.

هستی‌شناسی صدرایی و حکمت زندگی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-132
علی غزالی فر؛ حسین هوشنگیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.