1.

اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40
کریم سواری

2.

اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه‌های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-54
فاطمه بیان فر؛ سید موسی طباطبایی

3.

ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-21
محمد حسن صیف

4.

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 37-47
سمیه داودی

5.

ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

دوره 1، شماره 4 (1393)، بهار 1393، صفحه 69-76
سمیه داوودی

6.

بررسی رابطه‌ بین انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-53
عزت‌الله قدم پور؛ پیمان کامکار؛ سعیده سبزیان؛ عاطفه چهل‌پر؛ سمانه عبدلی؛ هوشنگ گراوند

7.

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 33-48
سلیم حقیقی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

8.

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 43-66
سعیده سبزیان؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ فضل‌اله میردریکوند

9.

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4 (1393)، بهار 1393، صفحه 42-54
سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی

10.

نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 133-144
جعفر بهادری خسروشاهی؛ عیسی برقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.