کلیدواژه‌ها = nanoparticles
تعداد مقالات: 9

1

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin: a versatile catalyst for synthesis of 3,3-bis(indolyl)oxindoles

Iranian Chemical Communication
دوره 1، Issue 1 (pp. 1-82)، زمستان 2013، صفحه 51-58
Seyyedeh Fatemeh Hojatia؛ Kobra Nikoofar؛ Zahra Etemadifara

2

Cobalt oxide nanoparticles by solid-state thermal decomposition: Synthesis and characterization

Iranian Chemical Communication
دوره 7، Issue 1, pp. 1-124، بهار 2019، صفحه 113-116
Aliakbar Dehno Khalaji
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2019.4481

3

Determination of Anti-Cancer Effects of Poly (DL-Lactide-co-Glycolide)-Block-Poly (Ethylene Glycol) Nanocarrier Loaded with Naringenin

Biquarterly Iranian Journal of Analytical Chemistry
دوره 3، شماره 1، بهار 2016، صفحه 38-41
Asghar Amiri؛ Mohammad Rahimipour

4

Ni2+ supported on hydroxyapatite-core@shell γ-Fe2O3 nanoparticles as new and green catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones under solvent-free condition

Iranian Chemical Communication
دوره 1، Issue 1 (pp. 1-82)، زمستان 2013، صفحه 35-42
Eshagh Rezaee Nezhad؛ Zahra Abbasi؛ Mojtaba Rahimi Moghaddam؛ Mohammad Ali Attaei

5

Solid state synthesis of NiO nanoparticles from [(1,2-bis(2-formyl-3-methoxyphenyl)propane)nickel(II)] chloride

Iranian Chemical Communication
دوره 4، Issue 3, pp. 236-358، پاییز 2016، صفحه 265-272
Aliakbar Dehno Khalaji؛ Fatemeh Gharib

6

Synthesis and Determination of Lead (II) Sulfide Nanoparticles in Rat Organs by ICP-OES

Biquarterly Iranian Journal of Analytical Chemistry
دوره 2، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 108-111
Asghar Amiri؛ Marzieh Shabani

7

Synthesis of HA nanoparticles in the presence of anionic and cationic polyelectrolyte

Iranian Chemical Communication
دوره 6، Issue 1, pp. 1-108، بهار 2018، صفحه 49-54
Kobra Akhavan Saravani

8

اثرات الیسیتور نانوذرات نقره و تنش خشکی بر بیان ژن بتاکاروتن هیدروکسیلاز (bch) بر عملکرد کارتنوئید زعفران (Crocus sativus L.)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 17، بهار 1396، صفحه 1-13
بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده

9

تغییرات شاخص‌های متابولیسمی بچه ماهی سفید دریای خزر در مواجهه حاد و نیمه‌مزمن با ترکیبات نانوذرات اکسید مس و نانوکلوئیدنقره

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 51-67
بهروز حیدری؛ مینا احمدپور؛ راضیه امانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.6205


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.