کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 12

1

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-76
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

2

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 8، بهار 1393، صفحه 113-128
محسن طیبی؛ فاطمه ایوبی؛ میر حسن سید عامری

3

اعتیاد به کار: بستری برای تقویت رفتارهای شهروند سازمانی یا پدیده ای منفی برای سازمان های دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تابستان 1392، صفحه 35-42
علی رضائیان؛ مجتبی غریبی؛ الهام عرفانی آداب

4

بررسی رابطة بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1391، صفحه 39-52

5

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-74
مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

6

بررسی و تبیین پیامدهای رهبری اخلاقی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، زمستان 1394، صفحه 53-64
حامد دهقانان؛ محمدرضا ادیب پور؛ شهرام فردوسی؛ محمدحسین شجاعی

7

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرکرد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 99-109
علیرضا امیدی؛ سمیه صفری

8

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

9

رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-103
شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ محمد اسماعیلی؛ سعید خانمرادی

10

رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-60
رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ مازیار خوش پیام

11

طراحی و تبیین مدل مفهومی شهروندگرایی سازمانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، بهار 1393، صفحه 121-138
داوود شفیعی پور؛ سعید عابسی؛ رضا رسولی؛ مجتبی رفیعی

12

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-123
سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوستContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.