کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 36

1

ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 35-51
جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله

2

ارائۀ الگوی سه لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 93-107
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

3

ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-20
شهرام نظری؛ حیدر حسینی؛ بهناز مرادعیزاده

4

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 11، بهار 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

5

آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تابستان 1396، صفحه 31-46
سید کمال واعظی؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی

6

بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-96
رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

7

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-100
نسرین بیگلری؛ مرضیه پارسااصل؛ حسن بحرالعلوم

8

بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-50
منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

9

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 71-78
سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده

10

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-128

11

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 120-107

12

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-34
حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

13

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-19
مظفر شریف زاده؛ ثنا صفری

14

بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 88-71

15

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-104
حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

16

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-22
بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

17

بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-26
رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

18

بررسی وضعیت مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور..

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397
زینب غیوری

19

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 11-21
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی

20

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده سازی مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 21، پاییز 1397، صفحه 11-20
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

21

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

22

تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1396
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

23

رابطة ساختار مدیریت دانش با سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-57
احسان اسداللهی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ سیدمهدی امیرآبادی زاده

24

سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی (دانشجویان کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-78
رویا ارجمند کرمانی؛ نسرین باقری

25

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.