کلیدواژگان = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 35

1

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1396
مظفر شریف زاده

2

تحقق مدیریت دانش با رویکرد مقایسه ای بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران بر اساس مدل هیسیگ

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1395
غلامعلی رودی؛ مریم سلامی؛ نسیم نوبهار

3

وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1396
مرتضی محمدی استانی

4

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1395
حمیدرضا ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

5

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش و دسته بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1394
جلال رضائی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

6

بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکده ی علم و فناوری منتخب

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1396
میرتوحیید کمالی؛ رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ

7

مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تالیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1395
افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

8

سنجش میزان بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1395
محمد مهدی دوالی

9

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید(مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1395
فرشید فرخی زاده؛ بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی

10

تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1396
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

11

بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1396
میرتوحیید کمالی؛ رضا جاویدنیا

12

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 11-19
مظفر شریف زاده؛ ثنا صفری

13

وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 21-32
مرتضی محمدی استانی

14

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 91-100
نسرین بیگلری؛ مرضیه پارسااصل؛ حسن بحرالعلوم

15

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 11-20
سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز

16

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

17

آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تابستان 1396، صفحه 31-46
سید کمال واعظی؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی

18

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

19

مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 20، بهار 1396، صفحه 41-50
ام هانی دوانی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

20

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 11، بهار 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

21

مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، بهار 1395، صفحه 67-98
رضا رسولی؛ عادل آذر؛ ناهید پاپیان

22

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 11-21
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی

23

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 11-22
بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

24

شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 85-96
جلال رضایی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

25

مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تألیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 61-74
افسانه حاضری؛ فاطمه ملکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.