کلیدواژگان = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 30

1

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1396
مظفر شریف زاده

2

تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1396
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

3

تحقق مدیریت دانش با رویکرد مقایسه ای بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران بر اساس مدل هیسیگ

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1395
غلامعلی رودی؛ مریم سلامی؛ نسیم نوبهار

4

وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1396
مرتضی محمدی استانی

5

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1395
حمیدرضا ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

6

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش و دسته بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1394
جلال رضائی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

7

بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکده ی علم و فناوری منتخب

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1396
میرتوحیید کمالی؛ رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ

8

مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تالیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1395
افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

9

سنجش میزان بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1395
محمد مهدی دوالی

10

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید(مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1395
فرشید فرخی زاده؛ بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی

11

آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تابستان 1396، صفحه 33-48
سید کمال واعظی؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی

12

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

13

مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 20، بهار 1396، صفحه 41-50
ام هانی دوانی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

14

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

15

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 11، بهار 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

16

مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، بهار 1395، صفحه 67-98
رضا رسولی؛ عادل آذر؛ ناهید پاپیان

17

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 11-22
بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

18

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 11-21
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی

19

مطالعه همکاری‌ علمی و شبکه‌ هم‌تألیفی در مقالات مدیریت دانش حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پایگاه وب آوساینس

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 61-74
افسانه حاضری؛ فاطمه ملکی زاده؛ شکوفه امینیان دهکردی

20

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-34
حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

21

شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 85-96
جلال رضایی نور؛ حسین جمشیدوند؛ بهرام کعبی

22

ارائۀ الگوی سه لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 108-123
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

23

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 5، بهار 1394، صفحه 97-104
حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

24

ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 35-51
جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله

25

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-128

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.