کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 7

1

ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر زلزله‌های احتمالی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 4، پیاپی 8، زمستان 1396، صفحه 11-26
علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ عطا غفاری

2

ارزیابی طیف تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی (نمونة موردی شهر ایلام)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 4، پیاپی 5، بهار 1396، صفحه 9-20
سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ مسعود صفاییپور؛ سیدنادر پورموسوی؛ الیاس مودت

3

ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان یزد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 4، پیاپی 8، زمستان 1396، صفحه 27-45
داوود مهدوی؛ الهام هزاریان

4

بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 41-52
بهمن زندی؛ محمدرضا سرمدی؛ ناهید کریمی

5

پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل Fuzzy-AHP (مطالعه موردی شهر تبریز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 10، تابستان 1397، صفحه 110-124
محمدرضا کرمی؛ سهراب امیریان

6

تحلیل آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل Topsis (مطالعه موردی: مساکن شهر ارومیه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 11-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5651

7

تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافت‌هایی برای مقاوم‌سازی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 51-60
رحمت‌الله بهرامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.