کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 15

1

Detection of Copper Mineralization Potential Zones Using Analytic Hierarchy Process: Case Study of Zarrin Area in Center of Iran

Quarterly Journal of Tethys
دوره 4، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 335-345

2

Integrated use of multispectral remote sensing and GIS for primary gold favorability mapping in Lahroud Region (NW Iran)

Quarterly Journal of Tethys
دوره 2، شماره 3، پاییز 2014، صفحه 228-241

3

Seismic Hazard Analysis of Dam Siyaho in South Khorasan province (Eastern Iran)

Quarterly Journal of Tethys
دوره 4، شماره 3، زمستان 2016، صفحه 180-199

4

Slope Instability Assessment using a weighted overlay mapping method, A case study of Khorramabad- Doroud railway track, W Iran

Quarterly Journal of Tethys
دوره 2، شماره 3، پاییز 2014، صفحه 254-271

5

Soil Erosion Modeling For Managing Natural Hazards with Determining Four adequate Cell Size Factor of Slope Length

Quarterly Journal of Tethys
دوره 5، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 165-183

6

ارزیابی قابلیت روستاهای شهرستان اردکان به منظور کاربرد انرژی خورشیدی با استفاده از GIS

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 9-18
علیرضا دهقانپور؛ رضا دهقانی زاده

7

ارزیابی و تحلیل میزان سازگاری کاربری اراضی با مجموعه آثار زندیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 9-20
اکبر کیانی؛ مینا امیری نژاد

8

بررسی موقعیت مکانی ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 99-109
امید اقتداری بروجنی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمید گنجائیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5437

9

بهینه سازی و پایش مدیریت داده‌ها درشهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان، کرمانشاه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 55-64
شاه بختی رستمی

10

پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 0-0
حمدالله سجاسی قیداری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

11

تحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکان‌یابی بهینه آن، پژوهش موردی: شهر سقز

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 7، شماره 13، بهار 1395، صفحه 81-94
علی زنگی آبادی؛ شراره سعیدپور

12

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

13

تحلیل ویژگی های مکانی - زمانی گسترش شهری مناطق شهر شیراز در بازه زمانی 1385تا 1391

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 6، شماره 11، بهار 1394، صفحه 9-24
سعید امانپور؛ سمیه غلامی؛ فرحناز غفارزاده

14

مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 25-34
سید سیروان حسینی؛ سید محمد کاشف کاشف؛ میر حسن سید عامری

15

مکان یابی سایت پسماند زباله های شهری( نمونه موردی : شهرمحلات)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 4، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 101-112
اتنا عسگری؛ بهاره میرزاخانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.