کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 24

1

بررسی جایگاه آموزش‌های زیست محیطی در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 30-37
خدیجه علی پور مقدم؛ حوا علی پور مقدم

2

بررسی جایگاه مولفه های اصلی آموزش محیط‌‌‌زیست درکتاب‌های درسی دوره ششم ابتدایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-99
ابراهیم صالح عمران؛ لیلا پرهیزکار؛ خدیجه حاتمی فر

3

بررسی مضامین دو مجموعه‌شعر کودکانه‌ محمود کیانوش با رویکرد مخاطب‌شناسی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، بهار 1396، صفحه 54-70
رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد

4

تحلیلی بر کمیت و کیفیت علمی مجلات حوزه برنامه ریزی شهری و شهرسازی در نشریات علمی پژوهشی کشور در سالهای 1387 تا 1390

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 3، شماره 5، بهار 1391، صفحه 71-88
نادر زالی؛ نورالدین عظیمی؛ مستوره قلیپور

5

تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397
امید علی پور؛ مریم سلامی؛ جمال حقیرالسادات
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/mrs.2019.40640.1349

6

تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16
بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور

7

تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 19، بهار 1397، صفحه 49-62
مرتضی رضایی صوفی؛ علی اکبر خاصه؛ علی خاصه

8

تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 20-28
مینا امامی؛ مینا ملائی

9

تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18
مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

10

تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 23-30
حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا شاکرمی؛ سید سعید حسینی

11

تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 30-40
احمد حیدریان میرزایی؛ شوکت آتشبار؛ فاطمه ازم؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی

12

تحلیل محتوای دو دهه پژوهش در حوزۀ بازیابی اطلاعات

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-76

13

تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعۀ ورزش کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30
پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان*؛ کوروش قهرمان تبریزی

14

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 75-86
تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

15

تحلیل محتوای عکسهای روزنامه ایران ورزشی با تاکید بر متغیرهای اجتماعی در سال 1394

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 46-54
سارا کشکر؛ نرجس خاتون اویسی

16

تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت‌بدنی پایه‌ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 55-66
محمدرضا برومند؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ میثم عسگرشمسی

17

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی از حیث توجه به هویت ملی بر محور استانداردهای مصوب

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 41-48
اکبر جدیدی محمدآبادی

18

تحلیل محتوای مقالات علمی منتشر شده حوزه غنی‌سازی تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- 3 طی سال‌های2003-2013

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-82
لیلا میرزاپور؛ محمدحسین بیگلو؛ بلال زارع

19

تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 53-60
گیتی تپه رشی؛ شایسته حقیقی؛ زهرا عبدالوهاب

20

تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 51-62
علی ضیائی؛ علیرضا الهی؛ ایمان بخشوده نیا

21

تحلیل وضعیت نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی حوزه تربیت بدنی در ایران

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1397
رقیه بدیعی گهر؛ حسین پورسلطانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.40394.1263

22

مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 30-38
حامد نظرویسی؛ حمید قاسمی؛ سردار محمدی

23

مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 27-36
حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی

24

وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 41-48
حدیث فاعلی؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.