کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 36

1

ارتباط بین هوش عاطفی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-110
مرتضی رضایی صوفی

2

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-51
هنگامه بلورساز مشهدی

3

ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 63-71
نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری

4

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-49
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

5

بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 7، بهار 1394، صفحه 29-40
محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی؛ مریم شیربیگی؛ علی مرادی

6

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 7، شماره 25، پاییز 1398، صفحه 51-60
سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45305.1318

7

تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 12، تابستان 1395، صفحه 11-24
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی

8

تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 15، بهار 1396، صفحه 27-36
مرجان امینی؛ مژگان امینی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حمید قاسمی

9

تحلیل انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق رسانه های سنتی و نوپدید

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 125-137
معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.5850

10

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-44
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

11

تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر ابعاد یادگیری و نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-107
حیدر حسینی؛ سید محمد جواد رضوی

12

تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398
ارشد رحیمی گلوگاهی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.46012.1321

13

تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-52
فاتح فرازیانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.5549

14

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-22
سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

15

تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 49-58
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان

16

تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-30
قاسم مهرابی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.30752.1494

17

تعیین ویژگی‌های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه ورزشکاران ایرانی و خارجی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 69-75
ایمان رحیمی؛ سمانه سادات آرامون

18

تغییر بیان ژن پرواوپیوملانوکورتین هیپوتلاموسی و میزان اشتها، در پاسخ به ورزش متوسط منظم یک ماهه

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 125-133
همایون خزعلی؛ نازلی خواجه نصیری؛ فرزام شیخ زاده حصاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5188

19

چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-64
کامران عیدی پور؛ علی اشرف خزایی؛ الهام آرین؛ سجاد غلامی ترکسلویه

20

دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 17-23
روح الله پورامینی؛ اسماعیل شریفیان

21

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116
زهرا فیض
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.4682

22

سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 117-126
محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

23

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 73-88
مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

24

طراحی مدل صلاحیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی و ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-68
حبیب هنری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.5123

25

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 55-67
سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.