کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 31

1

ارتباط بین هوش عاطفی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-110
مرتضی رضایی صوفی

2

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-51
هنگامه بلورساز مشهدی

3

ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 63-71
نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری

4

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-49
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

5

بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 7، بهار 1394، صفحه 29-40
محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی؛ مریم شیربیگی؛ علی مرادی

6

تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 12، تابستان 1395، صفحه 11-24
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی

7

تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 15، بهار 1396، صفحه 26-35
مرجان امینی؛ مژگان امینی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حمید قاسمی

8

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-44
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

9

تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر ابعاد یادگیری و نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 102-111
حیدر حسینی؛ سید محمد جواد رضوی

10

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-22
سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

11

تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 49-58
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان

12

تعیین ویژگی‌های برند انسانی و جایگاه اخلاقی آن در ورزش از دیدگاه ورزشکاران ایرانی و خارجی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 69-75
ایمان رحیمی؛ سمانه سادات آرامون

13

تغییر بیان ژن پرواوپیوملانوکورتین هیپوتلاموسی و میزان اشتها، در پاسخ به ورزش متوسط منظم یک ماهه

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 125-133
همایون خزعلی؛ نازلی خواجه نصیری؛ فرزام شیخ زاده حصاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5188

14

توسعه ورزش در تلویزیون؛ مطالعه‌ای با رویکرد نظریه گفتمان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 48-59
بیتا عرب نرمی

15

چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-64
کامران عیدی پور؛ علی اشرف خزایی؛ الهام آرین؛ سجاد غلامی ترکسلویه

16

دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 17-23
روح الله پورامینی؛ اسماعیل شریفیان

17

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-116
زهرا فیض
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.4682

18

سنجش کیفیت زندگی و شادی فردی اقشار آموزشی استان مازندران (ورزشکار و غیرورزشکار)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 117-126
محمد زلیکانی؛ علی وفایی مقدم؛ مصطفی افشاری؛ مهران جعفری

19

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 73-88
مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

20

طراحی مدل صلاحیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی و ورزش

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-68
حبیب هنری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.5123

21

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 55-67
سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی

22

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر مؤلفه های ورزش وجنسیت خبر

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 11، بهار 1395، صفحه 26-34
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی؛ حسن عامری اصل

23

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 115-126
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

24

نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 44-48
محمد ابراهیم رزاقی

25

نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 15، بهار 1396، صفحه 64-72
محبوبه جعفرزاده؛ محمد ابراهیم رزاقی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.