کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 55

1

اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 40-21
احمد جعفری‌صمیمی؛ محمدعلی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سامان قادری

2

اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 88-75
ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی

3

اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 90-81
دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی

4

ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 2، شماره 8، بهار 1393، صفحه 91-102
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ فرهاد نظری؛ کامران عیدی پور؛ ابوذر سوری

5

انتقال هزینه در صنایع کارخانه ای ایران

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-50
سعید راسخی؛ زهرا شیدایی؛ سید پیمان اسدی

6

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-80
عرفانه راسخ جهرمی

7

بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 56-41
حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی

8

بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 65-84
محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان

9

بررسی تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر توسعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 141-156
مژگان معلمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.5075

10

بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 159-133
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری

11

بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط‌زیست در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 63-75
هومان لیاقتی؛ محمد یزدی؛ نغمه مبرقعی دینان

12

(بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، زمستان 1394، صفحه 113-127
مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی

13

بررسی تفاوت‌های ریختی دو زیرگونه دم‎جنبانک ابلق در ایران (Motacilla alba personata و Motacilla alba persica)

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 39-48
صیاد شیخی ئیلانلو؛ مسعود یوسفی؛ اسکندر رستگار پویانی؛ وحید زمانی

14

بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 36-23
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد

15

بررسی فون، توزیع و حفاظت سوسماران استان البرز

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 117-126
مسعود یوسفی؛ فرهاد عطایی؛ انوشه کفاش؛ حمید رضا رضایی

16

بررسی فونستیک پروانه‏های زیرخانواده Heliconiinae (Lep: Nymphalidae) در البرز مرکزی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-38
رز سلاطین

17

بررسی فون سوسماران منطقه حفاظت‌شده ارسباران در استان آذربایجانشرقی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 89-98
امیر دهقانی؛ رسول کرمیانی؛ نصراله رستگار-پویانی؛ سید مهدی بانان خجسته

18

بررسی مقایسه ای میزان رشد و بقاء جمعیت های آرتمیاهای ترکیه و ایران در شرایط آزمایشگاهی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1393
سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی؛ راضیه عبدیل زاده؛ رامین منافی فر؛ آرمین اسکندری؛ صمد زارع؛ یاسمین سایقی

19

بررسی مواضع و مناسبات خان‌نشین قراباغ در قبال سیاست‌های دولت عثمانی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112
میرصمد موسوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/lhst.2018.5597

20

بررسی نقش نهادها و زیرساخت‌ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397
حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.40359.4834

21

بیکاری، فرصت‌های شغلی و منحنی بوریج در استان‌های ایران با رویکرد داده‌های تابلویی

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 119-109
محمد حسین احسانفر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ سیده وجیهه میکائیلی

22

بلوچهای ایرانی در شرق آفریقا

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، پاییز 1391، صفحه 76-85

23

بنیاد امامت و سلطنت خاندان ابوسعیدی مسقط و عمان و چالش های حکومت های ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان (قرون 18-19 میلادی)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، زمستان 1393، صفحه 67-92
محمد جعفر چمنکار

24

پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، بهار 1393، صفحه 144-161
عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی

25

تأثیر غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 61-76
محمد جعفری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.