1.

ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، پاییز 1397، صفحه 137-150
جعفر آهنگران

2.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 118-105
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امین‌پور

3.

بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی

4.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 97-112
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی

5.

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 223-183
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی

6.

تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 87-99
ایمان الله بیگدلی؛ پرویز صباحی؛ سعید اعظمی

7.

رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر

8.

رهبری اخلاقی تسهیل‌گر تحقق حکمرانی خوبی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، زمستان 1396، صفحه 115-130
غزاله طاهری عطار؛ محمد امین نائینی؛ سوگل سادات سید صالحی؛ سیده الهه خضری

9.

سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 99-114
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.